17 januari 2010

Collage

Collages maken gaat het best als je je gevoel volgt en niet teveel nadenkt. Ineens zag ik hier een vogeltje ontstaan. Misschien een beetje kinderlijk, maar aan de andere kant kun je dat ook gewoon à la Cobra noemen.
Making an artwork with mixed techniques works the best if you don't think to much. Just do! I suddenly saw here a little bird exists. Maybe it's a bit childish but at the other side we can call it also Cobra, I guess.

Geen opmerkingen: